Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

Құрметті Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесінің пайдаланушылары!

"Самұрық-Қазына Контракт" ЖШС сіздерге 2020 жылдың 16 қарашасынан бастап ТЖҚ БНА ақпараттық жүйесіне тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің дерекқорын өзектендіру нәтижелері енгізілетіні туралы хабарлайды.
ТЖҚ БНА кодтарындағы өзгерістер кодтарды қарау және бекіту жөніндегі ведомствоаралық комиссиямен қабылданды және келісілді. ТЖҚ БНА деректер базасын қайта қарау және өзектендіру мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне және заңнамасына өзгерістер/толықтырулар енгізу;
- тауарларға сыныптамаларды/техникалық регламенттерді өзгерту;
- өзекті емес / дұрыс емес позицияларды анықтау.
Негізгі өзгерістер жеңіл өнеркәсіп, құбыр өнімдері (Өлшем диапазонын көрсете отырып, біріздендіруші кодтар жасалды), техникалық сұйықтықтар, майлар, жағармайлар, сондай-ақ жобалау бойынша жұмыстар (кодтар Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңға сәйкес келтірілді) бойынша кодтарға қатысты болды.
ТЖҚ БНА деректер базасын өзектендіру бойынша жұмыс кейіннен қажеттілігіне қарай жалғастырылатын болады.

Жоғарыда көрсетілген салалардан басқа, әлеуетті өнім берушілердің өтініші бойынша төменде қоса берілген кестеде көрсетілген ТЖҚ БНА кодтарының қатары өзектендірілгенін қосымша хабарлаймыз. Сатып алу жоспарларын қалыптастыру/іске асыру кезінде осы ақпаратты ескеруді сұраймыз.

Төменде 2022 жылдан бастап жаңартылған кодтар кестесі берілген

Ескі код Ескі атауы және сипаттамасы Жаңа код Жаңа атауы және сипаттамасы Өзгерістер енгізу күні
221930.570.000000 Рукав напорный, резиновый, класса ПАР-2221930.570.000000Рукав напорный, резиновый, класса ПАР-2, армированный материалами текстильными01.02.2022
410040.300.000004Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)410040.300.000004Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений 24.05.2022
410040.300.000001Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)410040.300.000001Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений24.05.2022
410030.200.000001Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)410030.200.000001Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений24.05.2022
091011.500.000001Работы по ремонту/модернизации нефтеперерабатывающих установок/оборудования/систем/аппаратов091011.500.000001Работы по ремонту/модернизации нефтеперерабатывающих установок/оборудования/систем/аппаратов, кроме работ по планово-предупредительному ремонту02.08.2022
091011.500.000001Работы по ремонту/модернизации нефтеперерабатывающих установок/оборудования/систем/аппаратов091011.500.000001Работы по ремонту/модернизации нефтеперерабатывающих установок/оборудования/систем/аппаратов (кроме работ по планово-предупредительному ремонту)04.08.2022
841212.032.000000Услуги по послерейсовому медицинскому осмотру персонала841212.000.000005Услуги по предсменному (предрейсовому)/ послесменному (послерейсовому) медицинскому осмотру персонала09.08.2022
841212.031.000000 Услуги по предсменному медицинскому осмотру персонала841212.000.000005Услуги по предсменному (предрейсовому)/ послесменному (послерейсовому) медицинскому осмотру персонала09.08.2022
152032.990.000001Бахилы одноразовые, из нетканого материала139229.800.000001Бахилы одноразовые, из нетканого материала11.08.2022
390021.000.000002Услуги по организации рекультивации объектов390011.000.000000Работы по рекультивации и восстановлению земель05.09.2022
390011.000.000001Работы по рекультивации отработанных блоков месторождений390011.000.000000Работы по рекультивации и восстановлению земель05.09.2022
390021.000.000000Работы по биоремедиации загрязненных территорий390011.000.000000Работы по рекультивации и восстановлению земель05.09.2022
390011.000.000003Услуги по специальной обработке загрязненной почвы390011.000.000000Работы по рекультивации и восстановлению земель05.09.2022
172212.900.000002Комплект постельного белья из нетканого материала, одноразовый139212.700.000001Комплект постельного белья из нетканого материала, одноразовый16.01.2023
152032.990.000000Бахилы одноразовые, из полиэтилена139229.800.000002Бахилы одноразовые, из полиэтилена16.01.2023
139510.700.000016Пеленка одноразовая, из нетканого материала139229.990.000068Пеленка одноразовая, из нетканого материала16.01.2023
141932.350.000019Пеленка медицинская, одноразовая139229.990.000069Пеленка медицинская, одноразовая16.01.2023
139212.700.000000Простыня одноразовая139229.990.000070Простыня одноразовая16.01.2023
171220.900.000001Салфетка бумажная, столовая172211.500.000004Салфетка бумажная, столовая16.01.2023
171220.900.000002Салфетка бумажная, медицинская325050.300.000001Салфетка бумажная, медицинская16.01.2023
221973.900.000016Жгут кровоостанавливающий, резиновый221971.900.000017Жгут кровоостанавливающий, резиновый16.01.2023
239111.700.000000Круг шлифматериал алмаз, на бакелитовой связке, отрезнойДеактивирован16.01.2023
302040.550.000004Карточка фанерная, пучинная162112.990.000081Карточка фанерная, пучинная24.01.2023

2013-2021 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"