Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
289939.700.000006 Қондырғы ыдыстар мен құбырларды гидросынау үшін Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8412292009 - Силовые установки и двигатели гидравлические, гидравлические системы: прочие
8412292001 - Силовые установки и двигатели гидравлические, гидравлические системы: для гражданской авиации
8412298101 - Двигатели гидравлические силовые, для гражданской авиации
8412298109 - Двигатели гидравлические силовые, прочие
8412298901 - Силовые установки и двигатели гидравлические, прочие, для гражданской авиации
8412298909 - Силовые установки и двигатели гидравлические, прочие, не для гражданской авиации
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"