Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
289317.100.000001 Қамыр илеу машинасы өнімділігі 160 кг/с жоғары Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8438101000 - Оборудование для производства хлебобулочных изделий
8438109000 - Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"