Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
282214.450.000236 Портал краны жүктемелік, ілмекті, бір қатарлы, жүк көтерімділігі 32 т астам Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8426300000 - Краны портальные или стреловые на опоре
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"