Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
281313.700.000001 Сорғы қондырғысы бұрандалы, қарнақты Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0839 - Комплект
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8413602000 - Насосы объемные роторные прочие: гидравлические агрегаты
8413603100 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, гидравлические силовые
8413603900 - Насосы объемные роторные прочие, шестеренные, прочие
8413606100 - Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, гидровлические силовые
8413606900 - Насосы объемные роторные прочие, пластинчатые, прочие
8413607000 - Насосы объемные роторные прочие, винтовые
8413608000 - Насосы объемные роторные, прочие
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"