Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
271210.300.000009 Сөндіргіш әуе, үш полюсті, кернеуі 1200 В-тан артық Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8536201002 - Выключатели автоматические на силу тока не более 63 а для гражданской авиации,прочие
8536201001 - Выключатели автоматические на силу тока не более 63 а для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705
8536201008 - Выключатели автоматические на силу тока не более 63 а,прочие
8536209001 - Выключатели автоматические на силу тока более 63 а для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705
8536209002 - Выключатели автоматические на силу тока более 63 а для гражданской авиации, прочие
8536209008 - Выключатели автоматические на силу тока более 63 а,прочие
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"