Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
271141.700.000038 Күштік трансформатор майлы, қуаты 400 000 кВА, бастапқы кернеуі 110 кВ Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
8504312100 - Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, для измерения напряжения
8504312900 - Трансформаторы прочие,мощностью не более 1 ква, измерительные
8504318001 - Трансформаторы силовые и сплиттрансформаторы для телевизоров, мощностью не более 1 ква
8504318009 - Трансформаторы мощностью не более 1 ква, прочие
8504330000 - Трансформаторы мощностью более 16 ква, но не более 500 ква
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"