Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
265166.990.000026 Каппаметр тау жыныстарының магниттік сезімталдығын өлшеу үшін, электронды Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
9031803200 - Прочие приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин для проверки полупроводниковых пластин или устройств или для проверки фотомасок или фотошаблонов.....
9031803400 - Прочие приборы, устройства и машины электронные для измерения или контроля геометрических величин
9031803800 - Приборы, устройства и машины прочие,электронные:прочие
9031809100 - Прочие приборы, устройства и машины для измерения и контроля геометрических величин
9031809800 - Приборы, устройства и машины прочие, не электронные: прочие
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"