Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
265151.100.000085 Термометр АСТМ 2С Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
9025192000 - Термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами:электронные
9025198001 - Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами для промышл.сборки моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-8705,их узлов и агрегатов 5)
9025198009 - Прочие термометры и пирометры, не объединенные с другими приборами
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"