Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
259929.900.000032 Төлке қалайы қола Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0166 - Килограмм
0168 - Тонна (метрическая)
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
7407100000 - Прутки и профили из рафинированной меди
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"