Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
244413.520.000038 Кесек қалайы қоладан Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0166 - Килограмм
0168 - Тонна (метрическая)
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
7403220000 - Сплавы на основе меди и олова (бронзы) необработанные
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"