Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
232014.300.000000 Түтік отқа төзімді, графитпен істелген Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0796 - Штука
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
6903901000 - Прочие огнеупорные керамические изделия, содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% графита или других форм углерода, или их смеси
6903909000 - Прочие огнеупорные керамические изделия, содержащие более 25 мас.%, но неболее 50 мас.% графита или других форм углерода, или их смеси
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"