Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
211060.500.000034 Қойдың қаны консервіленген, комплемент байланыстыру реакциясына арналған Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0112 - Литр (куб. дм.)
0778 - Упаковка
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
3002901000 - Кровь человеческая
3002903000 - Кровь животных, приготовленная для профилактических, терапевтических или диагностических целей
3002905000 - Культуры микроорганизмов
3002909000 - Прочие вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"