Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

ТЖҚ БНА позицияларын егжей-тегжейлі қарау

XLS 2003-ке экспорттау
Код Атау Сипаттама Түрі
201324.730.000003 Плавик қышқылы (фторсутекті қышқыл) И маркасы Тауар
Предполагаемые МКЕИ коды:
0168 - Тонна (метрическая)
Предполагаемые ТН ВЭД коды:
2811110000 - Прочие кислоты неорганические - водород фторид (кислота плавиковая)
2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"