Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

Құрметті Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы ақпараттық жүйесінің пайдаланушылары!

"Самұрық-Қазына Контракт" ЖШС сіздерге 2020 жылдың 16 қарашасынан бастап ТЖҚ БНА ақпараттық жүйесіне тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің дерекқорын өзектендіру нәтижелері енгізілетіні туралы хабарлайды.
ТЖҚ БНА кодтарындағы өзгерістер кодтарды қарау және бекіту жөніндегі ведомствоаралық комиссиямен қабылданды және келісілді. ТЖҚ БНА деректер базасын қайта қарау және өзектендіру мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне және заңнамасына өзгерістер/толықтырулар енгізу;
- тауарларға сыныптамаларды/техникалық регламенттерді өзгерту;
- өзекті емес / дұрыс емес позицияларды анықтау.
Негізгі өзгерістер жеңіл өнеркәсіп, құбыр өнімдері (Өлшем диапазонын көрсете отырып, біріздендіруші кодтар жасалды), техникалық сұйықтықтар, майлар, жағармайлар, сондай-ақ жобалау бойынша жұмыстар (кодтар Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңға сәйкес келтірілді) бойынша кодтарға қатысты болды.
ТЖҚ БНА деректер базасын өзектендіру бойынша жұмыс кейіннен қажеттілігіне қарай жалғастырылатын болады.

2013-2019 © ТОО "Самрук-Казына Контракт"