Бейненұсқаулықтар


1. Ортақ іздеу қажетті номенклатурасын табу жөніндегі нұсқаулық

2. Ескі/жаңа кодтарды салыстыру

3. Жүйеде өтінімдер құру