Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы

© 2013-2017 «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС
Жасаушы Инсар Консалтинг
www.insarco.kz